Acropolis Metro Station

Previous: « Acropolis Athens Metro StationNext: Athens Greece Metro »
Acropolis Metro Station

Today, 23 Metro Stations are in operation at both METRO lines: Line 2 SEPOLIA - AGHIOS DIMITRIOS/ALEXANDROS PANAGOULIS (red Line) and Line 3 DOUKISSIS PLAKENTIAS - MONASTIRAKI (blue Line).